Branntepper

Bilbrann

Bridgehill Car Fire Blanket er utviklet for kvelning av bilbrann i bil og elbil, og håndteres enkelt av to personer.

Av alle kjøretøy er truck det kjøretøyet som gir størst konsekvenser ved brann. Kjørende i enorme varehus/lager står store verdier på spill.

Industri

Til bebyggelse har vi to type duker, Heatblock og Infernoblock. Den ene reflekterer varmen, mens den andre han brukes for å hindre at flammene sprer seg.

Bebyggelse

SAFEbuilt ønsker å framstå som en samarbeidspartner og rådgiver utover den tradisjonelle rollen som materialleverandør.

Trygt og godt

Safebuilt skal alltid opptre ryddig og korrekt i forhold til våre kunder, alt arbeid dokumenteres i henhold til krav.
Vi har kunnskap, bransjeerfaring og evnen til å jobbe mot gode og riktige løsninger for å ivareta våre kunder.
Våre medarbeidere er engasjerte, kunnskapsrike og skal yte sitt beste til enhver tid.
Vårt mål er å redde liv, verdier og være en positiv bidragsyter til samfunnet

Vi skal redde liv og sikre verdier mot brann

Passiv brannsikring

Bærekraftige løsninger for branntetting, stålisolering, brannmaling, fuging, montering av branndører, branngardiner, nødsentraler, etterkontroll av slokkeutstyr mm.

Fokuser på det du er best til

Safebuilt bygger på en solid grunnmur med en klar strategi og tydelige mål, med etablerte kunderelasjoner og stort nettverk innenfor bygg- og anleggsbransjen. Vi er eneste aktør i bransjen med reell satsing på tunnel-markedet. Safebuilt er stolte av å dyrke et arbeidsmiljø som drives av:
- Innovasjon
- Kompetanseutvikling
- Påvirkningsmuligheter
- Faglig sterke kollegaer

Hva er Passiv Brannsikring?

Selv med gode rutiner er det ikke mulig å forhindre alle branner. Det kan derfor være nødvendig med tiltak som forhindrer at branner utvikler seg og sprer seg. Spredning av brann kan forhindres ved passive tiltak (bygningstiltak), som for eksempel: 
- brannvegger
- branndører 
- tetting under kledning
- branntetting av rørgjennomføringer
- brannsikre lufteventiler

Safebuilt AS
Skogmotoppen 8
2053 Jessheim
Tlf: 99 33 20 50
E-post: post@safebuilt.no
Org.nr: 920 926 312
Designet & utviklet av Hvavo AS© Safebuilt AS Org.nr: 920 926 312